رئیس‌جمهور منتخب آمریکا برای توافق با ایران از جمهوری خواهان واهمه دارد

 وین ریس (Wyn Rees) استاد روابط بین‌الملل و علوم سیاسی دانشگاه ناتینگهام و حوزه تخصصی وی امنیت بین‌المللی است. وی در گفت‌وگو با ایلنا ن...

ادامه مطالعه