سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد باستناد بند یک جلسه چهل و سوم مصوبه هیئت مدیره سازمان بتاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۸ نسبت به انتخاب پیمانکار جهت احداث و نگهداری فضای سبز محوطه داخل سازمان اقدام نماید.

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد باستناد بند یک جلسه چهل و سوم مصوبه هیئت مدیره سازمان بتاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۸ نسبت به انتخاب پیمانکار جهت احداث و نگهداری فضای سبز محوطه داخل سازمان اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان (اشخاص حقوقی)حائز شرایط  دارا رتبه بندی مورد تائید سازمان سیما ، منظر شهرداری تبریز و بر اساس بر آورد دفترچه فهرست بهائ سال۱۴۰۰ سازمان مذکور دعوت می شود. ضمن بازدید از محل و دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت ۱۰ روز به محل دبیرخانه سازمان : واقع در جاده تبریز آذرشهر بعداز پلیس راه  جنب پل هوایی دوم کیلومتر جاده پیاذر بعد از دهستان تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
تاریخ انتشار مناقصه : روزسه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۴
آخرین مهلت اخذ مدارک : ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۲/۵
تاریخ گشایش پاکتها: ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۲/۵
سپرده شرکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *