انکار مسئولان از محدودیت خرید نان برای شهروندان در حالی صورت می‌گیرد که این محدودیت ماه هاست اعمال می‌شود.
چالش روز، اخیرا مطلبی در مورد محدودیت خرید نان با کارت بانکی منتشرشده و بلافاصله مسئولان مربوطه مانند همیشه با انکار موضوع سعی در پنهان گردن واقعیت جاری دارند.
احد یکی ازنانوایان طالقانی تبریز به چالش روز میگوید: نه تنها محدودیت خرید نان با کارت بانکی وجود دارد بلکه خرید نان با کارت هدیه نیز ممکن نیست و در صورت تخلف مشتری نانوا جریمه می‌شود.
وی با نشان دادن سامانه خرید آرد برای نانوایی خود میگوید: مشاهده می‌کنید که در این سامانه به خاطر عدم تطابق فروش نان با آرد تحویلی جریمه شده ام.
خالقی از مشتریان نانوایی نیز با بیان اینکه محدودیت خرید نان به صورت آشکار از چند ماه قبل اعمال میشود، افزود: از مدتها قبل نوشته هایی بر ورودی نانوایی‌ها نصب شده که خرید نان بیشتر از ۵ قرص با هر کارت بانکی ممنوع است و اگر نانوایی‌های تخلف می‌کنند چرا برخوردی صورت نمی‌گیرد.
محسن از نانوایی های لواش هم میگوید: به هر مشتری بیش از ۳۰ نان نمیدهیم و این فروش نهایت به ۵۰ قرص نان می‌رسد و در غیراینصورت به فروش خارج از شبکه محکوم و باید جریمه پرداخت کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *